Nova vozila za oskrbovalke

BREŽICE – Zaradi vse večjih potreb, ki jih narekuje demografska struktura prebivalstva, je brežiška občina kupila tri nova vozila za potrebe izvajanja socialne storitve Pomoč na domu in jih že predala brežiški enoti Centra za socialno delo Posavje.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video