Nižja proizvodnja elektrike tudi zaradi sušnih razmer