Naročanje lokalnih izdelkov brez javnega naročila.

SEVNICA – Lokalno pridelana hrana ima že kar nekaj časa prednost tudi v javnih zavodih. Ta ukrep je do sedaj že podpirala tudi država, ki je javnim zavodom omogočala, da so do dvajset odstotkov lokalno pridelanih izdelkov kupovali mimo javnega naročanja, ta odstotek pa se sedaj za nekatere še zvišuje.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video