Naložbe v šolstvo in šport

NOVO MESTO – Na novomeški občini letos načrtujejo več naložb na vzgojno-izobraževalnem področju. Razlog so predvsem prostorske stiske, zato nameravajo prostore preurediti v dodatne igralnice oziroma učilnice.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video