Naložbe v novomeškem mestnem jedru

NOVO MESTO – Obnova novomeškega mestnega jedra se nadaljuje z montažo klad in stopnic na Kaskadnem trgu med Rozmanovo in Prešernovim trgom, na Rozmanovi polagajo robnike, sledi betoniranje pločnika ob Krkini poslovni stavbi in nadaljevanje tlakovanja vozišča vse do križišča z Novim trgom, nato se bodo dela nadaljevala na Prešernovem trgu. Ta čas pa poteka tudi usklajevanje glede obnove stavbe Glavni trg 2.

Naložbe v novomeškem mestnem jedru