Naložbe v cestno infrastrukturo

ŠKOCJAN – Izgradnja večnamenskega doma, ureditev ekosocialne kmetije na Bučki in regionalna kolesarska povezava bodo v prihodnjih dveh letih med prednostnimi naložbami v Škocjanu. A bodo hkrati – kot je razvidno v predlogih dvoletnih proračunov, ki sta ta čas v javni razpravi – nemalo pozornosti posvečali tudi cestni infrastrukturi.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video