Nadaljevanje obnove Šmihelske ceste

NOVO MESTO – Z današnjim podpisom pogodbe z izvajalcem del za nadaljevanje obnove državne ceste Gaber – Uršna sela – Novo mesto, na odseku med križiščem s Šukljetovo do odcepa za Regrške Košenice, se začenja druga faza naložbe na Šmihelski cesti. Gre za nadaljnje urejanje prometne infrastrukture na južni vpadnici v Novo mesto, na kateri so en odsek že posodobili.

Nadaljevanje obnove Šmihelske ceste