Na Senovem umeščajo srebrno pametno vas

SENOVO – Mestna občina Krško na Senovem načrtuje ureditev pametne srebrne vasi, skupnosti na podeželju, katere cilj je sobivanje in povezanost z lokalnim okoljem in vključenost starejših v družbo. Ti imajo v teh skupnostih zagotovljeno socialno in zdravstveno oskrbo ter opremljenost z digitalnimi napravami, ki nudijo tudi večjo mobilnosti. Ostalim občanom pa omogoča možnost izobraževanja in zaposlovanja.

Na Senovem umeščajo srebrno pametno vas