Na Dobravicah so se spomnili dogodkov izpred 80 let