Na Dobravicah razširjajo športno igrišče

METLIKA – Občina Metlika je letos pristopila k ureditvi športnega igrišča Dobravice z namenom omogočiti razvoj športa in dvigniti kakovost bivanja v občini.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video