Most za pešce in kolesarje preko Save

KRŠKO – Krški občinski svetniki so na zadnji redni seji sprejeli sklep o potrditvi investicijske dokumentacije za gradnjo mostu za pešce in kolesarje preko Save v Krškem. Vrednost naložbe znaša dva milijona in pol, dela pa naj bi potekala do leta 2022.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video