Močni, povezani, učinkoviti – za večjo vključenost vseh!

SEVNICA – Projekt Močni, povezani, učinkoviti – za večjo vključenost vseh je v Posavju trajal 27 mesecev. V njem je sodelovalo 117 oseb, 46 strokovnih delavcev, 50 oseb iz ranljivih skupin in 21 svojcev oziroma prijateljev ranljivih oseb.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video