Mirnopeški svetniki o pomoči mladim družinam

MIRNA PEČ – Mirnopeški svetniki so se v tem mesecu sestali že na dveh rednih sejah. Med drugim so razpravljali o komunalnem prispevku za obstoječo komunalno opremo na območju občine, sprejeli so tudi pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri reševanju stanovanjskega problema.

Mirnopeški svetniki o pomoči mladim družinam