Mirnopeški svetniki o pogrebni dejavnosti in komunali

MIRNA PEČ – Mirnopeški svetniki so na zadnji redni seji med drugim potrdili poslovni načrt Komunale Novo mesto za letošnje leto ter program dela in finančni načrt za 2021 Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, po skrajšanem postopku pa so sprejeli odlok o podelitvi koncesije za izvajanje storitev občinske javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video