Meteorna voda iz industrijske cone k hišam

KANIŽARICA PRI ČRNOMLJU – Ne zgolj minuli »poplavni« konec tedna, stanovalci dveh hiš v Kanižarici pri Črnomlju se s težavami, ki jih povzroča meteorna voda, soočajo ob vsakem močnejšem deževju. Težava naj bi izvirala iz neustrezno urejenega odvodnjavanja v Poslovni coni TRIS Kanižarica.

Meteorna voda iz industrijske cone k hišam