Med najbolj prizadetimi panogami je turizem

PODZEMELJ – Med panogami, ki jih je pandemija in z njo povezani ukrepi najbolj prizadela, je turizem. Ta se sooča z velikimi spremembami in izzivi, ki za učinkovito okrevanje zahtevajo nove pristope v trženju, organizaciji in ponudbi. Tega se zavedajo tudi belokranjski turistični delavci.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video