Macedoni o tožbah in projektih

NOVO MESTO – Novomeški občina je pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za stavbo na Glavnem trgu 2, ta hip pa pripravljajo razpisno in investicijsko dokumentacijo, da bi lahko v začetku prihodnjega leta izpeljali razpis za izvajalca gradbenih del in pridobili evropska sredstva. Spomladi bi se gradbena dela lahko začela.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video