Literarna sekcija Snovanja – Nace Mervar

NOVO MESTO – Nace Mervar, ki svoja ustvarjalna prizadevanja udejanja v prozi in poeziji, se je literarni sekciji Snovanja pri novomeškem društvu upokojencev s skoraj dve desetletji dolgo tradicijo kulturnega udejstvovanja pridružil pred 8 leti.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video