Letni programi in komunala Sevnica

SEVNICA – Sevniški občinski svet je na februarski seji sprejel letni program športa in kulture za leto 2021. Področju športa je namenjenih 560 tisoč, kulturi pa 860 tisoč evrov. Prav tako so svetniki potrdili elaborate o oblikovanju cen izvajanja komunalnih storitev.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video