Kultura: Sence nad krajino, 24. junij 2021

ŽUŽEMBERK – V Suhi krajini je bilo mnogo pomembnih, svetlih in tudi temačnih zgodovinskih dogodkov, ki so pozabljeni, nekako odrinjeni in neraziskani. Mednje sodi tudi poglavje o drugi svetovni vojni, posebno o letalskih napadih, od katerih je preteklo že skoraj 80 let. To zgodbo je v knjigi Sence nad krajino predstavil Slavko Mirtič. V knjigi so kronološko predstavljeni številni dogodki med vojno in po njej, spomeniki in znamenja padlih na obeh straneh.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video