Krški gasilci z novim prizidkom

KRŠKO – Operativni gasilci krške poklicne enote so se ob koncu leta preselili v nove prostore oziroma prizidek, ki so ga zgradili v sklopu prve faze posodobitve objekta Poklicne gasilske enote Krško, ki jo je leta 1980 ustanovila Občina Krško.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video