Komunalno opremljanje stanovanjske soseske ob Ljubljanski

V kostanjeviški stanovanjski soseski ob Ljubljanski cesti zasebni naložbeniki v zadnjem obdobju pospešeno gradijo nove bivalne enote, nekaj jih je v neposredni bližini središča kraja nastalo že pred časom. Po današnjem podpisu pogodbe z na razpisu izbranim izvajalcem del se zdajšnji in bodoči stanovalci lahko nadejajo še celovite urejene komunalne infrastrukture.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video