Kmalu začetek del za urejanje Sevnične

SEVNICA – Potok Sevnična, ki s Planine priteka v Sevnico in se pri tovarni Tanin zliva v Savo, je ob naraslih vodah povzročil že veliko škode. Občina Sevnica in Direkcija republike Slovenije za vode sta pripravili ustrezno dokumentacijo za sanacijo brežin potoka na obrobju mesta, imenovanem Šmarje. Dela na terenu bodo začeli v kratkem, saj so danes z izvajalcem podpisali tripartitno pogodbo.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video