Kanalizacijski sistem na Senovem

SENOVO – V okviru projekta “Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Krško” bodo letos dokončali izgradnjo kanalov na območju aglomeracije Krško desni breg – Leskovec, zdaj pa je na vrsti še aglomeracija Senovo – Brestanica.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video