Kanalizacija in čistilna naprava na Raki

Prva faza gradnje kanalizacije in čistilne naprave na Raki se je začela februarja in končala novembra letos. Obsegala je gradnjo 718 metrov fekalne kanalizacije, 879 metrov meteorne kanalizacije in rastlinske čistilne naprave.

V novembru je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za drugi fazo, ki bo obsegala gradnjo 2.892 metrov fekalne kanalizacije, 346 metrov meteorne kanalizacije, 262 metrov tlačnega voda ter dveh črpališč fekalne kanalizacije. Predviden zaključek gradnje je v letu 2024.

Vir in foto: Mestna občina Krško

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si