Javna razprava o združevanju naselij v MOK

Na Mestni občini Krško je včeraj potekala javna razprava o določitvi območja naselja Krško in imenovanja novih ulic v mestni občini Krško. Predlog je, da se naselja Krško, Leskovec pri Krškem, Kremen, Trška gora, Žadovinek, Loke in Veniše združi v eno naselje ter na ta način dvigne učinkovitost organizacije prostora in načrtovanih dejavnosti, prometa, šolstva, zdravstva. Svoje predloge in mnenja lahko zainteresirani podajo do 23. december 2022.

Predmet javne razprave je bil postopek združevanja naselij Krško, Leskovec pri Krškem, Kremen, Trška gora, Žadovinek, Loke in Veniše v eno naselje. Na območju združitve se predvideva vzpostavitev uličnega sistema, ki bo sledil že vzpostavljenem sistemu ulic z njegovo nadgradnjo. Z vidika statistične obdelave in Registra prostorskih enot pa bodo navedena naselja združena v eno celovito naselje. Prav tako se predvideva ohranitev poštnih okolišev ter območij krajevnih skupnosti v izvirnem območju. Spreminjanje območij in imen naselij lahko poleg nekaterih navedenih prednosti sproža tudi nekatere druge posledice, kot je spreminjanje naslova prebivališča in s tem dodatne stroške za osebe, ki so v območju spremembe. Mestna občina bo z odlokom opredelila obseg stroškov, ki bodo poravnani iz občinskega proračuna zaradi izvedbe omenjenega postopka združevanja naselij.

Skladno z zakonodajo je Mestna občina Krško postopek začela že decembra 2020, ko je naslovila vlogo za združevanje naselij na pristojno geodetsko upravo. Po začetnih usklajevanjih je postopek trenutno v fazi zbiranja predlogov s strani krajevnih skupnosti in občanov. Stališča bodo po zaključku zbiranja javno objavljena, občinska uprava pa bo na podlagi slednjih zaprosila GURS za mnenje in pripravila osnutek odloka, ki ga bo pozneje predlagala v sprejem mestnemu svetu.

Vir in foto: Mestna občina Krško

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si