Informatika dodatna dejavnost skupne občinske uprave

NOVO MESTO – Na februarski seji novomeškega občinskega sveta so svetniki zaradi uskladitve s trenutno veljavno zakonodajo in razpisa nove koncesijske pogodbe v prvi obravnavi sprejeli odlok o koncesiji za urejanje svetlobnih znakov in odlok o koncesiji za urejanje javne razsvetljave. Po skrajšanem postopku pa so potrdili tudi dopolnjen odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske.

Informatika dodatna dejavnost skupne občinske uprave