Gradnja vrtca v Šentvidu pri Stični lepo napreduje