Gradnja večstanovanjskih objektov na Planinski cesti

SEVNICA – Občinski svet občine Sevnica je na zadnji seji med drugim obravnaval spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo večstanovanjskih objektov na Planinski cesti v Sevnici. Člani civilne iniciative si želijo projekt zmanjšati.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video