Gradnja neprofitnih stanovanj

KRŠKO – Za uresničevanje lokalne stanovanjske politike so v Krškem pred desetletji ustanovili občinsko podjetje Rudar Senovo. Nastopa tako v vlogi upravljavca stanovanjskih enot kot naložbenika. Z nakupom enega dela stanovanjske zapuščine nekdanjega Pionirja so si zagotovili možnosti, da z obnovo in novogradnjo povečajo občinski stanovanjski sklad.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video