Gradnja kanalizacije v Šentjerneju

ŠENTJERNEJ – V Občini Šentjernej nadaljujejo komunalno opremljanje naselij. Potem ko so lani jeseni podpisali pogodbo za izvedbo projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Krke – Občina Šentjernej, pospešeno urejajo sistem kanalizacije v aglomeraciji Vrh pri Šentjerneju, edini v občini z več kot dva tisoč populacijskimi enotami.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video