Gradbeno dovoljenje za HE Mokrice v marcu?

BREŽICE – Projekt izgradnje hidroelektrarne Mokrice, zadnje, pete v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, se je v zadnjih letih ustavil pri pridobivanju potrebnih soglasij in dovoljenj. Da je vlada sredi decembra izdala odločbo o prevladi javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt Hidroelektrarne Mokrice, je nedvomno pomemben mejnik z vidika začetka naložbe.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video