Finančna injekcija za Zavod Novo mesto

NOVO MESTO – Novomeška občina kot ustanoviteljica bo Zavodu za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto za delno kritje izgube iz leta 2018, ki jo je pridelal v višini dobrih 194 tisoč evrov, iz letošnjega proračuna namenila petdeset tisočakov, so sklenili mestni svetniki.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video