Dozidava Zdravstvenega doma Krško

KRŠKO – Zdravstveni dom Krško, ki pod isto streho združuje še Lekarno Krško, prostorsko ne zadošča več povečanim potrebam izvajanja zdravstvenih storitev. Mestna občina Krško je kot ustanoviteljica obeh zavodov pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za dozidavo obstoječega objekta.

Dozidava Zdravstvenega doma Krško