Dijaki digitalizirali stare načrte športnih objektov

NOVO MESTO – Zavod Novo mesto upravlja s športnimi in kulturnimi objekti v lasti občine, ki so stari, vmes so jih delno obnovili, projektna dokumentacija pa je pomanjkljiva ali je sploh ni. Na pobudo zavoda so se tako v šolskem letu 2020/2021 in tudi letos dijaki zadnjega letnika programa gradbeni tehnik vključili v projekt digitalizacije starih načrtov.

Dijaki digitalizirali stare načrte športnih objektov