Dela v Hiši kranjske čebele v polnem teku

VIŠNJA GORA, PODSMREKA – Staro mestno jedro Višnje Gore je v zadnjem tednu v ospredju predvsem zaradi obsežnega požara, ki je tri družine stal strehe nad glavo. V neposredni bližini pogorišča pa je v teku pomembna naložba – gradnja Hiše kranjske čebele, ki je za Občino Ivančna Gorica pomembna z vidika čebelarskega turizma, protokolarnih obiskov in promocije Slovenije.

Dela v Hiši kranjske čebele v polnem teku