Dela na novi šoli in vrtcu v Velikem Podlogu napredujejo