Dela na novi šoli in vrtcu v Velikem Podlogu napredujejo

VELIKI PODLOG – Potem ko so v Velikem Podlogu v začetku junija zasadili prve lopate za novo podružnično osnovno šolo in vrtec, bodo kmalu dokončali pritlične prostore nove štirirazredne šole in štirioddelčnega vrtca.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video