Dan odprtih vrat Ajdovske jame

Mestna občina Krško v teh dnevih zaključuje nekatere nujno potrebne aktivnosti v povezavi z Ajdovsko jamo pri Nemški vasi. V petih letih je občina za jamo zagotovila nekaj več kot 71 tisoč evrov, s strani EKRSP v okviru projekta Ajdovske zgodbe iz Posavja pa je pridobila še skoraj 34 tisoč nepovratnih sredstev. Zadnje investicije bodo namenu predali na Dnevu odprtih vrat v nedeljo.

Ajdovsko jamo pri Nemški vasi je kot visoko ovrednoteno arheološko najdišče nekdanja Skupščina občine Krško leta 1992 razglasila za kulturni in zgodovinski spomenik. V letu 2004 pa je bila uvrščena še med naravne vrednote državnega pomena, obenem pa jo je istega leta Zakon o varstvu podzemnih jam podržavil. Po večletnih usklajevanjih je občina s strani države dobila soglasje za obnovo jamske infrastrukture za obiskovalce, hkrati pa je začela tudi z aktivnostmi za vzpostavitev arheološko naravoslovnega parka, ki naj bi bil vzpostavljen v neposredni okolici jame. Deloma z lastnimi sredstvi, deloma pa tudi v okviru projekta Ajdovske zgodbe iz Posavja, sofinanciranega iz sredstva EKSRP, je tako v preteklih letih sanirala jamsko infrastrukturo in sicer so dela vključevala zamenjavo vhodnih vrat, obnovo električne napeljave za minimalno osvetlitev jame, obnovo ograje ob stopniščih do obeh vhodov v jamo, vzpostavitev opazovalnega podesta nad kraškim poljem ter postavitev dvojezičnih informativnih tabel in usmerjevalnih pilonov. Poleg tega je omogočila nadaljnje arheološke in jamarske raziskave, naročila projektno dokumentacijo in različne strokovne podlage, študije, izdelavo CGP ter kratkega igranega dokumentarnega filma o jami. Zadnja pridobitev je načrt upravljanja, ki je pomembna strokovna podlaga za nadaljnje razvojne in varstvene aktivnosti na območju tega spomenika oziroma tako imenovanega Arheološko naravoslovnega parka Ajdovska jama.

Vir in foto: Mestna občina Krško

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si