Črnomelj ima mestni vodnjak

Trg med cerkvijo sv. Petra in banko v Črnomlju od nedavnega krasi mestni vodnjak, ki predstavlja svojevrsten poklon vodi. Poleg tega, da se obiskovalci ob pitniku lahko odžejajo, ta v tlorisu predstavlja sotočje dveh belokranjskih rek, Lahinje in Dobličice, ki je bilo od nekdaj poseljeno in danes predstavlja mestno jedro Črnomlja.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video