Cene komunalnih storitev nekoliko nižje

KRŠKO – Krški občinski svet je na zadnji seji sprejel letni program dejavnosti gospodarskih javnih služb za leto 2021, iz katerega izhaja, da bodo za občane cene komunalnih storitev v primerjavi z iztekajočim letom malenkost nižje.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video