Čebelarji in pomen izobraževanja

KRŠKA VAS – Slovenci veljamo za čebelarski narod. V okviru programa Razvoj podeželja 2014-2020 imajo slovenski kmetje in čebelarji priložnost, da ob pomoči sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in države v reševanje konkretnih razvojnih izzivov na kmetiji vključijo svetovalce in raziskovalce.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video