Alenki Černelič Krošelj nov mandat

Skupni organ Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Mestne občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice, ki ga sestavljajo župani teh občin, je na 9. seji  med drugim obravnaval presežek prihodkov nad odhodki muzeja za leto 2022, program dela in finančni načrt za leto 2023 ter soglasje k imenovanju direktorice Posavskega muzeja Brežice kandidatki Alenki Černelič Krošelj, dosedanji direktorici muzeja.

 Kot je dejala kandidatka za ponovno imenovanje za direktorico Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj, bo leto 2023 v muzeju v znamenju mednarodnega projekta 450 let kmečkega upora, ki povezuje slovenske in hrvaške inštitucije. V načrtu je tudi prenova stalne razstave – saj je posavski muzej edini muzej v Sloveniji s stalno razstavo o kmečkih uporih. Sicer pa muzej sodeluje in izvaja svoje progame po celotnem Posavju, povezuje pa se tudi v širšem mednarodnem prostoru.

Župani so se strinjali, da je Posavski muzej Brežice ena od tistih regijskih inštitucij, ki Posavje res razume kot kulturno, gospodarsko in družbeno povezan prostor. Največji financer muzeja je sicer Ministrstvo za kulturo (60 odstotkov, sledijo občine s svojimi proračunskimi sredstvi, 12 odstotkov prihodkov pa je v preteklem letu muzej ustvaril sam, v sklopu nejavnih virov (vstopnine, najemnine, ipd.), kar je več od povprečja muzejev v Sloveniji in Evropi (povprečno 5-6 odstotkov,). Skupno število obiskovalcev muzeja, Vodovodnega stolpa, prireditev in programov Posavskega muzeja Brežice ter zunanjih organizatorjev je bilo v letu 2022 33.234, kar je za 78,87 odstotkov več kot prejšnje leto. V preteklem letu je muzej v sklopu različnih projektov zaposloval pet mladih strokovnih sodelavcev, zaposlujejo pa tudi invalide.

Vir: Občina Brežice

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si