3D model jame Čaganke

NOVO MESTO – Jamarski klub Novo mesto je po številu raziskanih podzemnih jam eden uspešnejših v Sloveniji. Nedavno pa so se z izdelavo 3D modela jame Čaganke pomembno zarisali na svetovni jamarski zemljevid.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video