20 let Turistične zveze Krško

KRŠKO – Pred dvajsetimi leti so v občini Krško na pobudo Danijela Novaka, takratnega predsednika Turistično-hortikulturnega društva z Zdol, ustanovili Turistično zvezo Krško. V dvajsetih letih so tri društva prenehala z delovanjem, pridobili pa so tri nova, tako jih je trenutno v zvezi sedem.

20 let Turistične zveze Krško