Ureditev Šmarjete

ŠMARJETA – Pred šmarješko občino je – kot kaže predlog proračuna za prihodnje leto – zahtevno naložbeno leto. Med večjimi infrastrukturnimi projekti je tako načrtovana tudi celovita ureditev Šmarjete.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video