Sence nad krajino

ŽUŽEMBERK – V Suhi krajini je bilo mnogo pomembnih, svetlih in tudi temačnih zgodovinskih dogodkov, ki so pozabljeni, nekako odrinjeni in neraziskani. Mednje sodi tudi poglavje o drugi svetovni vojni, posebno o letalskih napadih, od katerih je preteklo že skoraj 80 let. To zgodbo je v knjigi Sence nad krajino predstavil Slavko Mirtič.