Potujoča knjižnica

DOLNJI SUHOR PRI METLIKI – Knjige so pri nas še vedno dokaj drage, zato se večina ponje napoti v knjižnico. Ko pa je ta predaleč, če nimamo avtomobila ali veliko časa, se knjižnica pripelje skoraj do domačega praga. Enkrat mesečno pripelje bibliobus tudi v Belo krajino. Srečali smo ga na Suhorju.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video