PREDSEDNIŠKE VOLITVE

PREDVOLILNA PROGRAMSKA USMERITEV TELEVIZIJSKEGA PROGRAMA VAŠ KANAL

Regionalna Televizija Novo mesto d.o.o. skladno s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007) ter upoštevajoč poklicna merila in načela novinarske etike objavlja pravila in pogoje za objavljanje predvolilnih dogajanj, predstavitev kandidatov za predsednika in njihovih programov v programu Vaš kanal.

  1. V televizijskem programu Vaš kanal bomo predvolilno dogajanje spremljali v skladu z vsebinsko zasnovo programa in v okviru profesionalnih novinarskih načel. Noben kandidat za predsednika ne bo v prednostnem položaju. V celoti bomo spoštovali določila zakona o volilni kampanji. Ob doslednem spoštovanju raznovrstnih idej, pogledov in nazorov bomo v predvolilnem času glede na naše kadrovske in tehnične možnosti poskušali zagotoviti enakopravno poročanje o pomembnejših predvolilnih dogodkih, če bomo o njih pravočasno pisno obveščeni.
  1. Obdobje volilne kampanje se za kandidate na predsedniških volitvah začne 30 dni pred dnem glasovanja in konča 24 ur pred dnem glasovanja.
  1. O vsebini, načinu in dolžini tovrstnega poročanja uredništvo odloča avtonomno po pravilu informativne pomembnosti in predvsem v interesu gledalcev. Uredniki in novinarji Vašega kanala bodo zavračali kakršne koli pritiske od zunaj. V presojo in odločanje bodo sprejemali samo pripombe, ki bodo pisno posredovane na naslov uredništva.
  1. O predvolilnih dejavnostih kandidatov za predsednika v informativnih delih programa bodo poročali samo naši stalni sodelavci, kar pomeni, da strankarskih izjav, razglasov in posebnih sporočil ni mogoče uvrščati v informativne dele programa Vaš kanal.
  1. Novinarji in sodelavci televizije Vaš kanal, ki se bodo odločili za kandidaturo na predsedniških volitvah ali bodo kakor koli sodelovali v volilni kampanji, med volilno kampanjo ne smejo voditi in urejati oddaje ali pripravljati avtorskih prispevkov.
  1. Za predstavitve in sporočila kandidatov za predsednika so na voljo redni propagandni bloki in poseben predvolilni blok »Predsedniške volitve 2022« oziroma ostale oddaje skladno s posebnim volilnim cenikom. Oglasi morajo biti oblikovani skladno s 7. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji, torej z navedbo naročnika, in skladno s 50. členom Zakona o medijih – za resničnost in točnost navedb odgovarja naročnik, ki ne sme vplivati na programsko zasnovo in uredniško neodvisnost medija – ter s slovenskim oglaševalskim kodeksom. Spoštovali bomo časovni vrstni red naročil.

Volilna pravila, smiselno prirejena, veljajo tudi za internetno stran www.vaskanal.com

Ta pravila začnejo veljati  22. septembra 2022

Irena Vide, l.r.

    No Results Found

    The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.