NOVO MESTO - Sočasno z vrnitvijo v osnovne šole se učenci vračajo tudi v glasbene šole. Zaenkrat še vedno lahko izvajajo zgolj individualni pouk glasbila in petja, ne pa tudi skupinskega, kar občutijo kot velik manko, pravi ravnatelj Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto. Prav tako pogrešajo nastopanja v živo, saj jih spletni nastopi kljub lepemu odzivu mladih glasbenikov ne morejo nadomestiti.

NOVO MESTO - Matura je že sama po sebi pomembna prelomnica v življenju in pri tistih, ki jo opravljajo, vzbuja določen strah in stres. Razmere, v katerih so se znašli letošnji maturanti in maturantke, pa so še posebej nenavadne in negotove. Po začrtanem koledarju se splošna matura za dijake začenja 4. maja z esejem iz materinščine, poklicna pa 29. maja s pisnim izpitom iz angleščine.

ŽUŽEMBERK - Na zadnji seji občinskega sveta Občine Žužemberk so se dotaknili nekaj pomembnih točk. Kar nekaj časa so namenili predlogu odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.

DOLENJSKE TOPLICE - Topliški občinski svetniki so na zadnji redni seji potrdili zaključni račun proračuna občine za minulo leto, ki ga je zaznamovala korona, a so, kot je poudaril župan Franc Vovk, izvedli večji del od načrtovanega. Imeli so slabe štiri milijone prihodkov, kar je skoraj 94 odstotkov glede na sprejeti proračun, in skoraj 3,6 milijona odhodkov, ki so jih glede na veljavni proračun uresničili v višini dobrih 88 odstotkov.

ŠKOCJAN, STARA BUČKA - Temeljita prenova državne ceste med Staro Bučko proti Škocjanu, ki jo v celoti financira državna direkcija za infrastrukturo, je trenutno finančno največja naložba v škocjanski občini. In čeprav bodo dela predvidoma končana do junija letos, se bodo gradbeni stroji – kot kaže – že kmalu znova vrnili na ta odsek.

NOVO MESTO, BREŽICE - Pristojni so včeraj opravili 4588 PCR-testov na okužbo s koronavirusom. Pozitivnih izvidov je bilo 1049, kar je slabih 23 odstotkov. Umrli so štirje bolniki s covidom-19. V Splošni bolnišnici Novo mesto pa imajo danes 41 covidnih bolnikov, od tega enajst na intenzivnem oddelku, kjer je najmlajši star 41 let.

VIHRE - V vasi Vihre v krški občini pa je v noči na nedeljo nekdo oskrunil in podrl vaški spomenik, ki je predstavljal dragoceno dediščino organiziranega gasilstva. Vaški vodnjak, ki je bil prvi skupni projekt vaščanov, so postavili leta 1949 in je bil simbol društva in gasilstva.

TREBNJE, KOSTANJEVICA NA KRKI - Posledice, ki jih je prejšnji teden z vdorom polarne zračne mase v sadovnjakih in vinogradih na Dolenjskem in Posavju povzročila pozeba, si je na terenu danes ogledal kmetijski minister Jože Podgoršek. Škoda je izjemna, vinogradniki in predvsem sadjarji – ti so namreč najbolj prizadeti - zato od pristojnega ministrstva pričakujejo pomoč in ukrepanje.

NOVO MESTO - Svoje nestrinjanje z ukrepi, ki jih je vlada sprejela za preprečevanje širjenja koronavirusa, so minuli konec tedna – podobno kot v Mariboru - izrazili tudi občani Novega mesta, le da jih je bila zgolj peščica. Zbrali so se pred rotovžem.