SEVNICA - Občina Sevnica ob izključno lastnih projektih vodi postopke za dokumentacijo v dveh zelo pomembnih državnih infrastrukturnih projektih. To sta načrtovani most Log čez Savo in urejanje brežin potoka Sevnična na območju mesta Sevnica. Dela se bodo začela spomladi.

METLIKA - Metlika, ki se ponaša s svojim srednjeveškim starim mestnim jedrom in bogato kulturno dediščino, se je leta 2016 pridružila Združenju zgodovinskih mest Slovenije, ki ima dve ključni področji delovanja : iskanje načinov in možnosti za prenovo starih mestnih jeder in skupno promocijo zgodovinskih mest.

SEVNICA - Jakobova nagrada sevniškemu zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, ki upravlja tamkajšnji grad ter kulturne in športne objekte v mestu, daje spodbudo za krepitev produktov s področja turizma. V zavodu je 15 zaposlenih, letno za delovanje iz občinskega proračuna dobijo med 700 in 900 tisoč evrov.

LJUBLJANA - Ljubljana bo vse do sobote v znamenju turizma in gastronomije. Gospodarsko razstavišče namreč gosti 31. sejem Alpe-Adria, ki ob trajnostni naravnanosti Slovenije med drugim v ospredje postavlja gastronomski in karavaning turizem. Sejemsko nagrado Jakob za kakovost in odličnost v turizmu pa so letos prejeli Gradovi Posavja.

NOVO MESTO - Skupina Krka je lani dosegla najvišjo prodajo in neto dobiček v zgodovini podjetja. Po predhodno nerevidirani oceni poslovanja so – kot je danes sedmi sili sporočil prvi mož Krke Jože Colarič - v skupini prodali za 12 odstotkov več izdelkov in storitev kot v letu 2018. Čisti dobiček skupine pa bo predvidoma dobrih 242 milijonov evrov, kar je 39 odstotkov več kot leto prej.

BISTRICA OB SOTLI - Občina Bistrica ob Sotli, tokratna gostiteljica tradicionalnega letnega srečanja županov razvojne regije Posavje, ima le okrog 1400 prebivalcev, a pestro društveno delovanje. Letos bodo zanj namenili dobrih 45 tisoč evrov proračunskih sredstev.

ČRNOMELJ - Črnomaljski občinski svetniki so na včerajšnji seji sprejeli proračun občine za letošnje leto, na prihodkovni strani težak skoraj 17, na odhodkovni pa skoraj 21 milijonov evrov. Predvideva torej 4 milijone neto zadolževanja, kar je dober milijon manj kot v prvem branju.

ŠMARJEŠKE TOPLICE - Na območju med šmarješkim naseljem Prinovec in ključnim dolenjskim virom pitne vode, vodarno Jezero, kjer se bo v okviru hidravličnih izboljšav že v kratkem začela obnova vodovoda, se bodo, kot napoveduje tamkajšnji župan Marjan Hribar, v prihodnje začele odvijati še nekatere druge spremembe. Po prodaji občinskega zemljišča se, kot kaže, obeta gradnja poslovno stanovanjskega objekta.

ŠENTJERNEJ - Jeseni 2018 so v Šentjerneju storili pomembne korake pri gospodarskem razvoju. Dokončali so namreč pomembno naložbo, širitev proizvodno storitvene cone Šentjernej – sever, ki obsega slabih 8 hektarov zemljišč. Vsa so razprodali in lokalna podjetja zdaj tam že gradijo nove poslovne prostore. Medtem pa se občina loteva še ureditve 4,7 hektarov velike industrijsko servisne cone Sejmišče.

TREBNJE - Med gradnjo avtoceste mimo Trebnjega je bilo veliko govora o ureditvi tako imenovanega križišča ipsilon v Štefanu, ki je znano po številnih prometnih nesrečah, nato pa je govor o ureditvi tega nevarnega križanja državnih cest zamrl. Lani je Občina Trebnje z Direkcijo za infrastrukturo pristopila k izgradnji potrebne infrastrukture.

NOVO MESTO - Tradicionalno bo na predvečer slovenskega kulturnega praznika v Novem mestu zadonela glasba Novomeškega simfoničnega orkestra Glasbene šole Marjana Kozine, ki letos praznuje že tri desetletja delovanja. S tem se v dolenjski prestolnici začenja tudi obeleževanje 100. obletnice Novomeške pomladi.

LJUBLJANA - Gospodarska moč družbe se meri tudi v potrošnji njenih prebivalcev. V Sloveniji so v novem tisočletju zaživela številna nakupovalna središča, kamor zahajajo tudi številni dolenjski, belokranjski in posavski kupci.