NOVO MESTO - Pravljice nas povezujejo, v nas spodbujajo neomajno domišljijo in nas popeljejo v izmišljeni svet. V novomeškem Vrtcu Pedenjped so v tem šolskem letu vnesli pravljični navdih v projekt bralne nacionalne kulture. V tem sklopu so pripravili razstavo Pedenjkamišibaj – trg pravljic, ki so jo dopoldne postavili na ogled v mestnem jedru.

NOVO MESTO - Že 16. izvedba Novomeških likovnih dni, ki jo vnovič oblikuje sedem vrhunskih umetnikov, tokrat zgolj domačih, letos poteka pod novim umetniškim vodjem. Idejnega očeta kolonije Janka Orača je namreč nasledil Robert Lozar, ki pa – kot pravi – ohranja dozdajšnji, dobro začrtan koncept dogodka.

MIRNA - Mirnski občinski svet je na zadnji redni seji potrdil zaključni račun za leto 2019. V minulem letu je občina realizirala dobrih 83 odstotkov prihodkov in nekaj več kot 81 odstotkov odhodkov.

BRESTANICA - V obdobju tako imenovane koronakrize, ko so se številne dejavnosti zaustavile, je ena redkih izjem obnova cestne infrastrukture. Že lani je republiška direkcija za ceste v načrt razvojnih programov vključila prenovo križišča pri Brestanici na glavni cesti Krško – Sevnica.

 

ŠENTRUPERT - Dežela kozolcev je kot družba v zapiranju, poplačani so vsi krediti in dolgovi, pravijo v Šentrupertu. Odslej deluje kot javni zavod, katerega ustanoviteljica je tamkajšnja občina. Opravlja muzejsko dejavnost in s tem povezano varstvo kulturne dediščine. Da pa bo ta edinstven muzej na prostem s kozolci še privlačnejši za obiskovalce, so ta teden v njem rokave zavihali občani in ostali prostovoljci.

GABRJE, GOSPODIČNA - Le dobra tretjina evropskih državljanov pozna projekte, ki so jih v njihovi regiji sofinancirali iz evropskih skladov. Zato skušajo v točki Europe Direct Novo mesto lokalnim prebivalcem približati rezultate kohezijske politike, ki vplivajo na njihova življenja. V ta sklop je sodil tudi pohod na Gospodično. Poglejmo, zakaj.

Trg med cerkvijo sv. Petra in banko v Črnomlju od nedavnega krasi mestni vodnjak, ki predstavlja svojevrsten poklon vodi. Poleg tega, da se obiskovalci ob pitniku lahko odžejajo, ta v tlorisu predstavlja sotočje dveh belokranjskih rek, Lahinje in Dobličice, ki je bilo od nekdaj poseljeno in danes predstavlja mestno jedro Črnomlja.

KOSTANJEVICA NA KRKI - Kostanjeviška občina je v minulih letih obnovila ali z novo asfaltno prevleko opremila že kar nekaj pomembnih odsekov lokalnih cest in makadamskih poti. Z naložbami v posodobitev razvejanega občinskega cestnega omrežja bodo nadaljevali tudi letos.

ČATEŽ OB SAVI - Na Čatežu ob Savi v brežiški občini urejajo vaško središče. Ta del naložbe vključuje obnovo cestnega odseka v dolžini 200 metrov, izgradnjo pločnika z javno razsvetljavo, ureditev odvodnjavanja meteornih voda, na tem odseku pa bodo obnovili tudi vodovod.

DOLENJE POLJE - V Podturnu v topliški občini so dokončali gradnjo mostu, tako je promet že sproščen, krajani in občina pa so z izvedbo in njegovo novo podobo nadvse zadovoljni, pravi župan Franc Vovk. Medtem je že stekla obnova lesenega mostu čez Krko na Dolenjem Polju, ki naj bi jo sklenili konec julija.